Τηλ: +30 210 6438276

Aggeliki Panera - Tsianakas Law Firm

Αγγελική Πανέρα

Εταίρος

Η Αγγελική είναι εταίρος και διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα εταιρικού δικαίου, συγχωνεύσεων και εξαγορών, ενεργειακού δικαίου και ιδιωτικού δικαίου.  Είναι επικεφαλής της ομάδας του εταιρικού δικαίου και διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο εταιρικών πελατών, παρέχοντας νομικές συμβουλές για ένα ευρύ φάσμα εταιρικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των διαπραγματεύσεων συμβάσεων, θεμάτων   εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης. 

Λόγω του εμπορικού προσανατολισμού της, ασχολείται κυρίως με συγχωνεύσεις και εξαγορές, διεκπεραιώνοντας νομικούς ελέγχους, συντάσσοντας έγγραφα για συναλλαγές και διαπραγματευόμενη όρους για τη διευκόλυνση επιτυχημένων εταιρικών συναλλαγών. Επίσης, συμβουλεύει πελάτες σχετικά με εταιρικές αναδιαρθρώσεις, κοινοπραξίες και άλλες στρατηγικές πρωτοβουλίες για τη βελτιστοποίηση των νομικών δομών και την ενίσχυση της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας.

Συνεργάζεται με διεπιστημονικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, φορολογικών και ομάδων επιχειρηματικής ανάπτυξης, για να διασφαλίσει την ευθυγράμμιση των νομικών στρατηγικών με τους γενικούς επιχειρηματικούς στόχους.

Το νομικό της έργο έχει δημοσιευτεί στο νομικό περιοδικό του Δικαίου Επιχειρήσεων και Εταιρειών ως η πρώτη νομική υπόθεση στην Ελλάδα σχετικά με την ευθύνη ενός διεθνούς παρόχου φιλοξενίας για τη φιλοξενία ανύπαρκτων καταλυμάτων στον ιστότοπό του. Εισήχθη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών το 2015.  Είναι δικηγόρος παρ΄ Εφέταις.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  • Νομική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (LL.B., 2014)
  • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (MSc., Νομικά & Οικονομικά στις Ενεργειακές Αγορές)

ΓΛΩΣΣΕΣ

  • Ελληνικά
  • Αγγλικά
  • Ρωσσικά

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

  • Εταιρείες, Εξαγορές και Συγχωνεύσεις
  • Ενέργεια
  • Αστικό Δίκαιο