Τηλ: +30 210 6438276

Aliki Kontari - Tsianakas Law Firm

Αλίκη Κονταρή

Υποστήριξη Διοίκησης

Η Αλίκη διαχειρίζεται τις καθημερινές λειτουργίες του γραφείου και διευκολύνει την αποτελεσματική επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ δικηγόρων, διοίκησης, πελατών και προσωπικού υποστήριξης. Συντάσσει και εφαρμόζει επιχειρησιακές πολιτικές και πρακτικές που αφορούν στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Ασχολείται με δραστηριότητες τήρησης βιβλίων και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και έχει εμπειρία στη διαχείριση καθημερινών λογιστικών εργασιών. Η Αλίκη προγραμματίζει συναντήσεις, χειρίζεται καθημερινά αιτήματα και διατηρεί ψηφιακά και φυσικά αρχεία.

 

Έχει εργαστεί σε δικηγορικά γραφεία για πάνω από 18 χρόνια και έχει βοηθήσει με δικαστικούς επιμελητές, εκθέσεις επιβολής και παροχής υπηρεσιών δικηγορικών γραφείων καθώς και ελέγχους νόμιμων τίτλων στο υποθηκοφυλακείο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  • Antenna Media Lab, Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις, Bachelor of Arts, 2015

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  • Διαχείριση

ΓΛΩΣΣΕΣ

  • Ελληνικά
  • Αγγλικά
  • Γαλλικά