Τηλ: +30 210 6438276

Κασσιανή Καραμέτσου

Δικηγόρος

Η Κασσιανή είναι συνεργάτιδα δικηγόρος της εταιρείας μας, με εξειδίκευση στους τομείς του Εταιρικού και Ιδιωτικού Δικαίου. Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στο εμπορικό, αστικό και ναυτικό δίκαιο και παρέχει νομικές συμβουλές τόσο σε φυσικά πρόσωπα όσο και σε εταιρείες αναφορικά με ζητήματα που άπτονται των πεδίων της εξειδίκευσής της.

Στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με τραπεζικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρείες και έχει παράσχει νομικές υπηρεσίες σχετικές με την κατάρτιση και σύναψη συμβάσεων, με υποθέσεις εμπραγμάτου δικαίου, με την πώληση και αγορά ακινήτων, με την άρση ή και εγγραφή εμπραγμάτων βαρών, με τη διεκδίκηση απαιτήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς και με την ασφαλιστική εκκαθάριση.

Η Κασσιανή είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Εμπορικό Δίκαιο, με εξειδίκευση στο Ναυτικό Δίκαιο και κρίθηκε άξια του βαθμού «Άριστα».

Ενεγράφη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ως Δικηγόρος το έτος 2021 και έγινε μέλος της εταιρείας μας το έτος 2023. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  •  Πτυχίο Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2019)

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στο Εμπορικό Δίκαιο, (Κατεύθυνση Ναυτικού Δικαίου), Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2022)

  •  

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

  • Ιδιωτικό Δίκαιο
  • Εταιρικό Δίκαιο
  • Ναυτικό Δίκαιο
  •  Εμπράγματο Δίκαιο

ΓΛΩΣΣΕΣ

  • Ελληνικά
  • Αγγλικά
  • Γαλλικά