Τηλ: +30 210 6438276

Vasiliki Andriopoulou

Βασιλική Ανδριοπούλου

Ασκούμενη Δικηγόρος

Η Βασιλική είναι ασκούμενη δικηγόρος και εντάχθηκε στην ομάδα μας τον Μάρτιο του 2023. Είναι μέλος της ομάδας αστικού και εταιρικού δικαίου όπως επίσης και της ομάδας που ασχολείται με ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ασχολείται με τον έλεγχο, τη σύνταξη, τη διόρθωση και τη μετάφραση νομικών εγγράφων στην αγγλική γλώσσα, καθώς και με την εκπόνηση νομικής έρευνας στους ανωτέρω τομείς και ιδιαίτερα στους τομείς του ενοχικού, κληρονομικού και του εταιρικού δικαίου.

Συμμετέχει στη παροχή συμβουλευτικής στο πλαίσιο των καθηκόντων της εταιρείας ως υπευθύνου προστασίας δεδομένων, σε εκπαιδευτικά σεμινάρια κατάρτισης του προσωπικού των πελατών μας και εναρμόνισης τους προς τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην διενέργεια εκτιμήσεων αντικτύπου της επεξεργασίας και στην χάραξη πολιτικών απορρήτου. Παρέχει νομική υποστήριξη κατά την διαδικασία αδειοδότησης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (διενέργεια ρυθμιστικών σχεδίων, σήμανση CE κ.λπ.), ενώ συμμετέχει και στην κατανομή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Έχει λάβει πιστοποίηση γνώσης νομικών αγγλικών και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και νέων τεχνολογιών. Τον Οκτώβριο του 2023 ξεκίνησε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς με θέμα «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών».

Εισήχθη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ως ασκούμενη το 2023 και έγινε μέλος της εταιρείας μας το 2023.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Νομική Σχολή (LL. B 2023)
  • Πανεπιστήμιο Πειραιώς, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών»

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

  • Εταιρικό δίκαιο
  • Αστικό δίκαιο
  • Δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων
  • Δίκαιο και νέες τεχνολογίες (AI, IoT, cybersecurity, e-commerce, electronic communications and ethics related matters)

ΓΛΩΣΣΕΣ

  • Ελληνικά
  • Αγγλικά
  • Γαλλικά
  • Ισπανικά