Τηλ: +30 210 6438276

GERASIMOS LEFKADITIS

Γεράσιμος Λευκαδίτης

Δικηγόρος

Ο Γεράσιμος είναι μέλος της ομάδας του δημοσίου δικαίου και ασχολείται με υποθέσεις σε όλο το φάσμα του διοικητικού δικαίου, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στις υποθέσεις του δικαίου του περιβάλλοντος και των δημοσίων συμβάσεων. Έχει χειριστεί εύρος υποθέσεων που άπτονται πολύπλοκων ζητημάτων δημοσίου και ευρωπαϊκού δικαίου. Η ακαδημαϊκή του προσέγγιση, καθώς και η ικανότητά του στη νομική έρευνα αποτελούν προστιθέμενη αξία στην ομάδα του δημοσίου δικαίου και συμβάλλουν στον βέλτιστο χειρισμό των σχετικών της εξειδίκευσής του υποθέσεων. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος επιστημονικών συνεδρίων, σε κάποια εκ των οποίων ως οργανωτική επιτροπή και ως ομιλητής. Παράλληλα, έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά/νομικές ιστοσελίδες αφορώντα κατά βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο και  το δίκαιο του περιβάλλοντος. Πρόσφατα, διετέλεσε μέλος (intern) για ένα (1) έτος του Maastricht Centre for European Law (M.C.E.L.). 

Εισήχθη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ως Δικηγόρος το 2021 και εντάχθηκε στο γραφείο μας το 2023. Παρίσταται ενώπιον του Πρωτοδικείου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  • Maastricht University, Law Faculty (LL.M. European Law / European Public Law, 2024)
  • Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (LL.M. Public Law and Public Policies / Environmental Law Track, 2022)
  • Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (LL.B., 2019)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

  • Δημόσιο Δίκαιο/ Διοικητικό Δίκαιο
  • Δημόσιες Συμβάσεις
  • Ευρωπαϊκό Δίκαιο
  • Δίκαιο του Περιβάλλοντος

ΓΛΩΣΣΕΣ

  • Ελληνικά
  • Αγγλικά
  • Γερμανικά