Τηλ: +30 210 6438276

Δικηγορική εταιρία Τσιανάκας & Συνεργάτες

Η εταιρεία Τσιανάκας & Συνεργάτες, αποτελεί μια σύγχρονη ελληνική, δικηγορική εταιρεία  που υποστηρίζει και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κορυφαίες πολυεθνικές και εγχώριες επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και υψηλού διακυβεύματος υποθέσεις φυσικών προσώπων.  

Η Φιλοσοφία μας:
Νομική τεχνογνωσία.
Επιχειρηματική διορατικότητα.
Προσωποποιημένη προσέγγιση.

Η εταιρεία Τσιανάκας & Συνεργάτες, αποτελεί μια σύγχρονη ελληνική, δικηγορική εταιρεία  που υποστηρίζει και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κορυφαίες πολυεθνικές και εγχώριες επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και υψηλού διακυβεύματος υποθέσεις φυσικών προσώπων.  

Συνδυάζοντας βαθιά νομική γνώση, εμπειρία, τεχνογνωσία και καινοτόμο σκέψη, η ομάδα δικηγόρων και επαγγελματιών της εταιρίας αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν σε όλο το φάσμα του δικαίου και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας αυστηρά προσωποποιημένης προσέγγισης με βάση τις ανάγκες των πελατών, εξασφαλίζοντας τη στρατηγική  συμβουλευτική υποστήριξη και προληπτική νομική συμβουλή αυτών, με διακριτικότητα και εχεμύθεια.  

Ως εταιρεία μοιραζόμαστε τη φιλοσοφία πως με ομαδική δουλειά μπορούμε να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις και να προσφέρουμε εξαιρετικά αποτελέσματα.

Οι ιδρυτικές μας αρχές

Για εμάς στην «Τσιανάκας και Συνεργάτες», η ποιοτική εξυπηρέτηση, η αξιοπιστία και η υπευθυνότητα είναι προτεραιότητες και συνιστούν το αξιακό μας πλαίσιο έναντι του εντολέα και των αναγκών του.

Βαθιά Γνώση & Εξειδίκευση

Διακρινόμαστε μέσα από τη δουλειά μας και παρέχουμε υπεύθυνα αξιόπιστες υπηρεσίες. Οι δικηγόροι μας είναι αφοσιωμένοι επαγγελματίες, διαθέτουν στέρεο υπόβαθρο νομικής γνώσης και εξειδίκευση, και ενημερώνονται συνεχώς για τις νομοθετικές αλλαγές. Με εμπειρία, αποτελεσματικότητα, εξειδίκευση και τεχνογνωσία, βοηθούν στη διαχείριση των κινδύνων και στην επίτευξη των στόχων των πελατών, τόσο σε επίπεδο δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό.

Αποτελεσματικές Λύσεις & Άριστη Εξυπηρέτηση

Αγωνιζόμαστε και ενεργούμε καλόπιστα και σύμφωνα με τα υψηλότερα προσωπικά, ηθικά και επαγγελματικά πρότυπα. Η Δικηγορική μας εταιρία προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και λύσεις που βελτιώνουν τη ζωή των πελατών μας.

Διαφάνεια & Επικοινωνία

Θέτουμε σαφείς και ρεαλιστικές προσδοκίες και παρέχουμε μια εποικοδομητική, ουσιαστική αξιολόγηση που βασίζεται σε βαθιά γνώση και μετρήσιμα στοιχεία. Η επικοινωνία με τα μέλη της ομάδας μας, τους πελάτες και τους εταίρους μας χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και ειλικρίνεια. Αυτός είναι ο λόγος που μας στηρίζουν οι συνεργάτες και μας επιλέγουν οι εντολείς.

Συλλογικότητα & Συμμετοχικότητα

Η δουλειά μας βασίζεται στο σεβασμό και την ομαδικότητα καθώς και τη διατήρηση της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας. Δεσμευόμαστε να αναγνωρίζουμε, να στηρίζουμε και να αποδεχόμαστε τη πρωτοβουλία και την ελεύθερη σκέψη. Αυτός είναι ο λόγος που οι άνθρωποι μας είναι ενωμένοι.

Καινοτομία & Πολιτισμός

Παράλληλα με τη νομική μας πρακτική, επενδύουμε χρόνο και προσπάθεια για τη θετική μεταρρύθμιση του νομικού συστήματος (δείτε περισσότερα στην ενότητα «Τα νέα μας» και σχετικές πληροφορίες) και κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να έχουμε θετικό αντίκτυπο στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, με σκοπό πάντα την αλλαγή προς το καλύτερο.