Τηλ: +30 210 6438276

Christos Tselios - Tsianakas Law Firm

Χρήστος Τσέλιος

Ανώτερος Συνεργάτης

Ο Χρήστος είναι Συνεργάτης με ειδίκευση στο εργατικό και ποινικό δίκαιο και έχει επίσης πολυετή εμπειρία στο ιδιωτικό, αστικό και διοικητικό δίκαιο. Παρέχει νομικές συμβουλές που αφορούν όλο το εύρος του εργατικού δικαίου, όπως συλλογικές συμβάσεις εργασίας, συλλογικές διαβουλεύσεις, εργασιακές πολιτικές επιχειρήσεων και κανονισμοί εργασίας, συμβάσεις εργασίας υπαλλήλων και διευθυντικών στελεχών, συλλογικές και ατομικές διαπραγματευτικές, συμμόρφωση εργοδοτών με την κείμενη νομοθεσία, εργασιακές αναδιαρθρώσεις στο πλαίσιο συγχωνεύσεων, εξαγορών και αναδιαρθρώσεων επιχειρήσεων, διεκδίκηση δεδουλευμένων εργαζομένων. Μερικοί από τους πελάτες που έχει κατά καιρούς αναλάβει είναι εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, κτηματομεσιτικές και ξενοδοχειακές εταιρείες.

Διαθέτει εμπειρία στο ποινικό δίκαιο και έχει εκπροσωπήσει πελάτες σε κάθε φάση της ποινικής διαδικασίας, από το στάδιο της Προδικασίας έως την εκπροσώπηση σε ανακριτικές αρχές καθώς και ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων.

Απασχολείται με πάσης φύσεως αστικές διαφορές, όπως διαφορές από μισθώσεις, πωλήσεις, συμβάσεις έργου και ανεξαρτήτων υπηρεσιών, ενώ έχει ιδιαίτερα εντρυφήσει σε διαδικασίες κληρονομικού δικαίου, όπως αποδοχές κληρονομιάς, αγωγές περί κλήρου, προστασία κληρονόμων. Επίσης, πραγματοποιεί ελέγχους τίτλων ακινήτων προ της διαδικασίας αγοραπωλησίας.

Ο Χρήστος έχει επίσης εμπειρία στο διοικητικό δίκαιο και εκπροσωπεί εταιρείες και ιδιώτες ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2007.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Νομική Σχολή (LL.B., 2004)
  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργατικό Δίκαιο (LL.M., 2005)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

  • Εργατικό Δίκαιο
  • Ποινικό Δίκαιο
  • Αστικό Δίκαιο

ΓΛΩΣΣΕΣ

  • Ελληνικά
  • Αγγλικά