Τηλ: +30 210 6438276

Νεκτάριος Κατσάρης

Δικηγόρος

Ο Νεκτάριος έγινε αναπόσπαστο μέλος της ομάδας μας στην αρχή 2022. Είναι μέλος τόσο της νομικής ομάδας Ιδιωτικού και Εταιρικού Δικαίου όσο και της ομάδας Συγχωνεύσεων και Εξαγορών. Η επαγγελματική του εξειδίκευση περιλαμβάνει τη σχολαστική επισκόπηση, σύνταξη, επεξεργασία, διόρθωση και μετάφραση διαφόρων νομικών εγγράφων, με ευχέρεια στην αγγλική και τη γερμανική γλώσσα. Επιπλέον, ο Νεκτάριος διακρίνεται για τη διεξαγωγή ολοκληρωμένης νομικής έρευνας και νομικού ελέγχου. Στο πεδίο του εταιρικού δικαίου, ο Νεκτάριος αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο, παρέχοντας στους πελάτες του έξυπνη καθοδήγηση και υποστήριξη. Οι αρμοδιότητές του επεκτείνονται στην παροχή συμβουλών σε εταιρικά νομικά θέματα και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προετοιμασία δικών. Αυτό περιλαμβάνει τη σχολαστική προετοιμασία και οργάνωση των δικογραφιών και του αποδεικτικού υλικού της δίκης. 

Εισήχθη στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών το 2022. Είναι δικηγόρος Παρά Πρωτοδίκαις.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Νομική Σχολή (LL.B., 2021)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

  • Εταιρείες, Εξαγορές και Συγχωνεύσεις 
  • Ιδιωτικό

ΓΛΩΣΣΕΣ

  • Ελληνικά
  • Αγγλικά
  • Γερμανικά
  • Ισπανικά