Τηλ: +30 210 6438276

Sotiris Michagiannis

Σωτήρης Μιχαγιάννης

Δικηγόρος

Ο Σωτήρης είναι μέλος της ομάδας μας που ασχολείται με το δίκαιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εντάχθηκε στο δυναμικό της εταιρείας μας το έτος 2023. Ασχολείται με την κανονιστική συμμόρφωση και τις πρακτικές μετριασμού και αντιμετώπισης των κινδύνων των πελατών μας καθ’ εφαρμογή του νομικού και δεοντολογικού πλαισίου προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συμμετέχει στη παροχή συμβουλευτικής στο πλαίσιο των καθηκόντων της εταιρείας ως υπευθύνου προστασίας δεδομένων, σε εκπαιδευτικά σεμινάρια κατάρτισης του προσωπικού των πελατών μας και εναρμόνισης τους προς τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην διενέργεια εκτιμήσεων αντικτύπου της επεξεργασίας και στην χάραξη πολιτικών απορρήτου.

Είναι παράλληλα επιφορτισμένος με την παροχή νομικής υποστήριξης σε υποθέσεις σχετικές με συναλλαγές ακινήτων, στο πλαίσιο νομικής έρευνας και συμβουλευτικής καθώς και σε ζητήματα που αφορούν το δίκαιο προστασίας καταναλωτή. Έχει συμμετάσχει σε υποθέσεις διακανονισμού οφειλών και εξάλειψης υποθηκών στο πλαίσιο αυτών των συναλλαγών, καθώς και σε διάφορες υποθέσεις ενοχικού και κληρονομικού δικαίου. Παρέχει τέλος νομική υποστήριξη κατά την διαδικασία αδειοδότησης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (διενέργεια ρυθμιστικών σχεδίων, σήμανση CE κ.λπ.) καθώς και σε υποθέσεις σχετικές με το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
 • Απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος «Δίκαιο και Πληροφορική» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

 • Δίκαιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Κανονισμοί δεοντολογίας και ηθικής στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών
 • Νομοθεσία σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη
 • Νομοθεσία περί διαχείρισης αιτημάτων μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος
 • Έγκριση ιατροτεχνολογικών προϊόντων
 • Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Μεταβιβάσεις ακινήτων
 • Αστικό δίκαιο
 • Εμπορικό δίκαιο

ΓΛΩΣΣΕΣ

 • Ελληνικά
 • Αγγλικά
 • Γερμανικά