Τηλ: +30 210 6438276

Χαράλαμπος Τσιανάκας

Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο κος Τσιανάκας είναι δικηγόρος διπλής ειδίκευσης στο αστικό δίκαιο και το common law. Η εμπειρία του καλύπτει ένα ευρύ φάσμα νομικών κλάδων, συμπεριλαμβανομένου του διοικητικού δικαίου, δημοσίων συμβάσεων, εταιρειών, συγχωνεύσεων και εξαγορών, άντλησης κεφαλαίων, καθώς και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ακινήτων. 

Συνεργάζεται με εθνικά και διεθνή επιχειρηματικά ιδρύματα για το χειρισμό ερευνών και διαφορών με τις κεφαλαιαγορές και εκπροσωπεί πελάτες υψηλής αξίας και εταιρίες. Έχει επίσης συνεργαστεί με επιχειρήσεις και χρηματοοικονομικούς φορείς σε όλη την κεφαλαιακή διάρθρωση, σε υποθέσεις όπου η εξυγίανση επιτυγχάνεται είτε με συναινετικά μέσα είτε, όπου είναι απαραίτητο, με αναγκαστική εκτέλεση ή δικαστικές διαδικασίες. Τρέφει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ενεργειακά έργα και έχει μεγάλη εμπειρία σε διεθνείς συναλλαγές. 

Είναι έμπειρος νομικός επαγγελματίας σε θέματα διαιτησίας και έχει εμπειρία στο χειρισμό δικαστικών υποθέσεων και διαφορών για πελάτες σε διάφορους κλάδους, ειδικότερα στους κλάδους της ενέργειας, της κατασκευής και των  τηλεπικοινωνιών και των εμπορικών συναλλαγών.

Πριν ιδρύσει την εταιρεία Tsianakas & Associates, εργάστηκε σε κορυφαίες δικηγορικές εταιρείας στην Ελλάδα αλλά και ως εσωτερικός δικηγόρος σε διεθνή εταιρεία ενέργειας. Έχει επίσης συμβουλεύσει μεγάλη πολυεθνική εταιρεία ενέργειας αναφορικά με ζητήματα που αφορούν συγχωνεύσεις, εξαγορές και δημόσιες συμβάσεις.

Ως μέλος Νομικών Επιτροπών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο κ.Τσιανάκας έχει συμβάλει σημαντικά στις εξελίξεις της νομοθεσίας GDPR για τους Whistleblowers στην Ελλάδα.

Είναι υποψήφιος διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου με ειδίκευση στο Δίκαιο των Κυρώσεων, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

 • Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου καθώς και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
 • Έχει πιστοποιητικό στο πρόγραμμα διαπραγμάτευσης, PON στη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ.
 • Έχει πιστοποιητικό Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Δικαίου & Ρύθμισης από το London School of Economics & Political Sciences, Λονδίνο.
 • Είναι μέλος της Ομάδας Νέων Διεθνών Διαιτητών
 • Είναι μέλος του Φόρουμ Νέων Διαιτητών στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο.
 • Είναι μέλος του Chartered Institute of Arbitrators στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Νομική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κυρώσεις Δημόσια Υποψήφια Διδάκτωρ (Ph.D., σε εξέλιξη)
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Φορολογικό και Φορολογικό Δίκαιο
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Νομικά & Οικονομικά, (Master in Law and Economics)
 • Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, LL.B.,
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πτυχίο Καλών Τεχνών

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Δημόσιο & Διοικητικό Δίκαιο
 • Δημόσιες συμβάσεις
 • Εταιρικά και M&A
 • Χρηματοδότηση Έργων
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

ΓΛΩΣΣΕΣ

 • Ελληνικά
 • Αγγλικά
 • Γερμανικά