Τηλ: +30 210 6438276

Villy Filippopoulou

Βίλλυ Φιλιπποπούλου

Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Η Βίλλυ, η οποία διαμένει και δραστηριοποιείται μόνιμα στη Ντόχα, Κατάρ, παρέχει επιτυχώς συμβουλές πάνω από 17 χρόνια σε διάφορες επιχειρήσεις. Συνδυάζοντας στρατηγικό όραμα και αποδεδειγμένη επιχειρηματική ευστροφία, η Βίλλυ έχει την ικανότητα να συμμορφώσει σύμφωνα με το νόμο  μια επιχείρηση, να διαχειριστεί και να συνεργαστεί ομαλά με τους εκάστοτε πελάτες της, προτείνοντας τους παράλληλα εκείνες τις λύσεις που ταιριάζουν στις συγκεκριμένες τους ανάγκες.

Με ένα ιστορικό επίτευξης σημαντικών αποτελεσμάτων, στοχεύει πάντοτε στη δημιουργία ισχυρών και θετικών σχέσεων με τους πελάτες και τους συνεργάτες της, ενώ είναι ικανή να διαπραγματεύεται αποτελεσματικά σε όλα τα επίπεδα, εργαζόμενη ταυτόχρονα ως μέλος ομάδας προς το σκοπό επίτευξης των στόχων του εκάστοτε έργου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• Πιστοποιημένη CIPP/E (Πιστοποιημένη Ειδικότητα Προστασίας Δεδομένων) στο GDPR law and practice | IAPP (Διεθνής Ένωση Προστασίας Δεδομένων) | 2018

• CIPM (Πιστοποιημένη Διαχείριση Προστασίας Δεδομένων) IAPP (Διεθνής Ένωση Προστασίας Δεδομένων) | 2018

• Υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Κοινωνικής Ψυχολογίας (ηλεκτρονική διακυβέρνηση, διεθνείς εμπορικές συναλλαγές μέσω Διαδικτύου – εικονικές κοινότητες)| Πανεπιστήμιο Παντείου | 2010

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών | Νομική Σχολή Αθηνών, Ελλάδα | 2010

• Δίπλωμα Νομικής (LLB) | Νομική Σχολή Αθηνών

ΓΛΩΣΣΕΣ

  • Ελληνικά
  • Αγγλικά
  • Γερμανικά
  • Ισπανικά