Τηλ: +30 210 6438276

Αναστολή Πλειστηριασμού Λόγω Ακυρότητας Εκτελεστού Τίτλου: Η Περίπτωση της Απόφασης 5185/2023

BLOG-IMAGES-TSIANAKAS-copy-2

Κατά την έναρξη αλλά και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τηςαναγκαστικής εκτέλεσης, επικρατεί συχνά η εσφαλμένη εντύπωση ότι, ελλείψει δυνατότητας άμεσου συμβιβασμού με τον εκάστοτε δανειστή (συνήθως κάποια τράπεζα), ο οφειλέτης δεν μπορεί να αντιτάξει νομικά επιχειρήματα προς υπεράσπισή του. Ωστόσο, οι διαδικασίες που ακολουθούνται κυρίως από τραπεζικά ιδρύματα σε περίπτωση διεκδίκησης ληξιπρόθεσμων οφειλών ενέχουν ορισμένες φορές σημαντικά τυπικά και ουσιαστικά λάθη τα οποία δύνανται να αναιρέσουν την απαίτηση ή/και να καθυστερήσουν την διεκδίκησή της, αφήνοντας, ενδεχομένως, χρονικά περιθώρια στους οφειλέτες για ανασύνταξη της υπερασπιστικής τους γραμμής.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπ’ αριθ. 5185/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, ανεστάλη πλειστηριασμός κύριας κατοικίας στην περιοχή της Νάξου, λόγω ακυρότητα του εκτελεστού τίτλου και συγκεκριμένα της διαταγής πληρωμής επί τη βάση της οποίας προχώρησε η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Ειδικότερα, η εν θέματι διαταγή πληρωμής έπασχε ακυρότητας διότι εκδόθηκε χωρίς να προσκομισθεί έγγραφη καταγγελία της ένδικης σύμβασης και συνακόλουθα λόγω ανυπαρξίας ληξιπρόθεσμης απαίτησης της τράπεζας σε βάρος των οφειλετών. Το καθ’ ου η ανακοπή τραπεζικό ίδρυμα, είχε αποστείλει στους οφειλέτες εξώδικες δηλώσεις οι οποίες αποτελούσαν απλές επιστολές ενημέρωσης κλεισίματος του λογαριασμού της ένδικης σύμβασης, μη εξομοιούμενες – κατά το Δικαστήριο – με καταγγελία. Καθώς όμως η λύση της συμβάσεως και αυτόθροα το ληξιπρόθεσμο των απαιτήσεων επιφέρεται μόνο με την καταγγελία αυτής, εξέλιπαν εν προκειμένω οι ουσιαστικές προϋποθέσεις θεμελιώσεως της απαιτήσεως που ενσωμάτωνε η εν λόγω διαταγή πληρωμής, καθιστάμενης αυτής άκυρης.

Κατόπιν των ανωτέρω, συνιστούμε στους δανειολήπτες οι οποίοι ευρίσκονται σε αδυναμία πληρωμής των δανειακών τους υποχρεώσεων και αντιμετωπίζουν το φάσμα της αναγκαστικής εκτέλεσης, να συμβουλεύονται τους ειδικούς προς τούτο συναδέλφους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την άνω απόφαση καθώς και για την παροχή νομικής συμβουλής, μπορείτε να αποταθείτε στην Δικηγορική μας Εταιρεία. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Το άρθρο επιμελήθηκε ο συνεργάτης μας, Χρήστος Τσέλιος, Labour | Criminal | Private Law | Corporate

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ομάδα μας