Τηλ: +30 210 6438276

Category: Χωρίς κατηγορία

Vestibulum, vitae, non in sit tristique mattis malesuada eget.
Nibh gravida magna tempor amet.

Αποδεικτική ισχύς του ΕΕΕΣ: ΣτΕ Ολ 2325/2023

Κατά την πρόσφατη απόφαση της Ολομελείας του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (ΕΕΕΣ), άμα τη προσκόμισή του από το διαγωνιζόμενο κατά την υποβολή της

READ MORE >

Σημαντική Δικαστική Απόφαση για την Εξουσία Εκπροσώπησης ΑΕ σε Διαδικασία Εκκαθάρισης

Η υπ’ αριθ. 1527/2023 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά οριοθέτησε την εξουσία εκπροσώπησης ΑΕ στο πλαίσιο ένταξης της τελευταίας σε διαδικασία εκκαθάρισης. Ειδικότερα, δυνάμει απόφασης του ΜΠρ

READ MORE >
BLOG-IMAGES-TSIANAKAS-copy-2

Αναστολή Πλειστηριασμού Λόγω Ακυρότητας Εκτελεστού Τίτλου: Η Περίπτωση της Απόφασης 5185/2023

Κατά την έναρξη αλλά και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τηςαναγκαστικής εκτέλεσης, επικρατεί συχνά η εσφαλμένη εντύπωση ότι, ελλείψει δυνατότητας άμεσου συμβιβασμού με τον εκάστοτε δανειστή (συνήθως

READ MORE >
Cybersecurity measures. Internet Of Things

Θέση σε εφαρμογή διατάξεων σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ))

Την 1η Μαρτίου 2023 τίθενται σε εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 32 έως 42 του Ν 4961/2022 («Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής

READ MORE >